HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

English

Temeljem članka 25. Statuta Hrvatskog društva za robotiku, Upravni odbor dana 21.09.2019. donosi slijedeći

Pravilnik natjecanja RoboCupJunior Hrvatska
(u daljnjem tekstu: RCJ Hrvatska)

Članak 1.

Natjecanje RCJ Hrvatska namijenjeno je učenicima osnovnih i srednjih škola i dio je RoboCupJunior svjetskog natjecanja iz robotike (http://www.robocup.org/robocupjunior).

Članak 2.

Pravilnik natjecanja RoboCupJunior Hrvatska (u daljnjem tekstu: Pravilnik) regulira:
• Organizaciju natjecanja
• Organizacijski odbor
• Ciljeve natjecanja
• Provođenje natjecanja
• Obavijest o natjecanju
• Timove za natjecanje
• Natjecanje
• Natjecatelje
• Mentore
• Kotizaciju
• Odabir timova za svjetsko i europsko RCJ natjecanje
• Izvore financijskih sredstava
• Osiguranje sredstava

Članak 3.

Organizacija natjecanja
(1) Organizator natjecanja RCJ Hrvatska je Hrvatsko društvo za robotiku. Suorganizatori natjecanja su Hrvatski robotički savez i škola ili udruga domaćin natjecanja.
(2) Zadaci organizatora RCJ Hrvatska su sljedeći:
• priprema i objava Pravilnika i Pravila natjecanja u pojedinoj kategoriji natjecanja na internetskoj stranici www.robocupcroatia.com i www.hrobos.hr,
• biranje članova Organizacijskog odbora,
• osiguravanje odgovarajućih sadržaja i opreme za natjecanje,
• provođenje natjecanja,
• objava obavijesti o natjecanju.

Članak 4.

Organizacijski odbor natjecanja

Organizacijski odbor natjecanja RCJ Hrvatska sačinjavaju slijedeći članovi:
• Nacionalni predstavnik u svjetskoj RCJ organizaciji- Predsjednik Organizacijskog odbora
• Tajnik Hrvatskog robotičkog saveza
• Tajnik Hrvatskog društva za robotiku
• Predstavnik škole ili udruge suorganizator natjecanja
• Glavni suci u pojedinoj kategoriji natjecanja
• Osoba zadužena za ažuriranje obavijesti o natjecanju i prikupljanju podataka o prijavama za natjecanje
• Osoba zadužena za obavijesti o rezultatima natjecanja
• Osoba zadužena za pripremu prostora i nagrada za natjecatelje

Članak 5.

Ciljevi natjecanja

Ciljevi natjecanja su sljedeći:
• promicanje i širenje znanja o konstrukciji, radu i programiranju inteligentnih autonomnih robota među učenicima osnovnih i srednjih škola te njihovim mentorima,
• stjecanje praktičnih znanja i vještina u rješavanju složenih problema,
• učenje provođenja složenih projekata,
• jačanje motivacije za stjecanje novih, dubinskih vještina i obuke za profesije u području STEM-a,
• popularizacija robotike i mehatronike,
• stjecanje socijalnih vještina i razvijanje tolerancije i multikulturalnosti.

Članak 6.

Provođenje natjecanja

(1) Natjecanje RCJ Hrvatska provodi se u više kategorija koje su u skladu s kategorijama europskog i svjetskog RCJ natjecanja, a također može biti prošireno i s kategorijama koje nisu dio europskog ili svjetskog natjecanja.
(2) Natjecanje RCJ Hrvatska je RoboCup Junior Hrvatska državno natjecanje.
(3) Pravila natjecanja za pojedinu kategoriju natjecanja RCJ Hrvatska donosi Organizacijski odbor.
(4) Najbolje plasirani natjecatelji na natjecanju RCJ Hrvatska u tekućoj školskoj godini mogu ostvariti pravo na sudjelovanje na RoboCupJunior svjetskom ili europskom natjecanju, a u skladu s pravilom izbora natjecatelja za svjetsko ili europsko natjecanje opisanom u Članku 13. ovog Pravilnika.
(5) Pravila RoboCupJunior svjetskog natjecanja (https://junior.robocup.org/robocupjunior-general-rules/) podložna su svake godine promjenama.
(6) Na natjecanju RCJ Hrvatska u pojedinoj kategoriji natjecanja primjenjuju se trenutno važeća pravila svjetske RoboCupJunior organizacije napisana na engleskom jeziku za tu kategoriju natjecanja, osim u onom dijelu u kojem su prilagođena uvjetima natjecanja RCJ Hrvatska koja su prevedena i objavljena
na hrvatskom jeziku.
(7) Pravila natjecanja RCJ Hrvatska za tekuću školsku godinu stupaju na snagu danom objave na web stranicama RCJ Hrvatska www.robocupcroatia.com i Hrvatskog robotičkog saveza www.hrobos.hr te nisu podložna promjenama nakon službenog termina početka prijava za natjecanje.
(8) Natjecateljska arena, tijek natjecanja, bodovanje i prezentacija timova odvija se prema pravilima RoboCupJunior svjetskog natjecanja, osim ako nije drugačije određeno prilagođenim pravilima natjecanja RCJ Hrvatska.

Članak 7.

Obavijest o natjecanju

Obavijest o natjecanju se objavljuje na web stranicama www.robocupcroatia.com i www.hrobos.hr i sadrži sljedeće informacije:
• mjesto i vrijeme održavanja natjecanja,
• vremenik natjecanja,
• natjecateljske kategorije i discipline,
• pravila za sudjelovanje,
• datume početka i završetka roka za prijave,
• web adresu za objavu rezultata.

Članak 8.

Timovi

(1) Tim na natjecanju ima najmanje 2, a najviše 4 člana.
(2) Prijava tima je valjana nakon uplate kotizacije.
(3) Visina kotizacije i konačni rok za njezino plaćanje objavljuju se prilikom otvaranja prijava za natjecanje.
(4) Prijavom za natjecanje daje se suglasnost organizatoru za sljedeće:
• prikupljanje, provjeru i obradu osobnih podataka natjecatelja u svrhu arhiviranja podataka o natjecanju,
• objavljivanje osnovnih podataka o natjecateljima u tiskanim i elektroničkim medijima,
• fotografiranje i snimanje natjecatelja tijekom natjecanja s ciljem promocije robotike, izvještavanja i arhiviranja podataka o natjecanju.
(5) Izmjena članova timova dozvoljena je najkasnije 7 dana prije početka natjecanja.
(6) lznimno, uz liječničku dokumentaciju ili drugi dokumentirani opravdani razlog moguća je izmjena člana tima prilikom registracije.
(7) Članovi tima koji ne pristupe registraciji automatski su eliminirani iz daljnjeg natjecanja.
(8) Ukoliko kapetan tima ne pristupi natjecanju, njegovu ulogu može preuzeti drugi član tima, samo ako taj član nije kapetan u nekom drugom timu.
(9) Tim bez kapetana i još jednog člana tima automatski se eliminira iz daljnjeg natjecanja.

Članak 9.

Natjecanje

(1) Organizator natjecanja RCJ Hrvatska mora na vrijeme oglasiti obavijest o natjecanju, najmanje četrdeset dana prije datuma održavanja na web stranici Hrvatskog robotičkog saveza www.hrobos.hr i/ili web stranici RCJ Hrvatska www.robocupcroatia.com.
(2) Vremenik natjecanja izrađuje se po isteku roka za prijave.
(3) Na početku natjecanja Organizacijski odbor imenuje sudačko povjerenstvo za sve kategorije natjecanja.
(4) Natjecatelji prate bodovne liste i potpisuju ih tijekom natjecanja.
(5) Organizacijski odbor razmatra sve aktivnosti i eventualne žalbe vezane za natjecanje.
(6) Kategorije koje na natjecanju nemaju najmanje tri prijavljena tima nemaju mjerodavne rezultate za prijavu na svjetsko i europsko RCJ natjecanje.
(7) Natjecatelji najbolje plasiranih timova dobivaju priznanja za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Članak 10.

Natjecatelji

(1) Svaki natjecatelj može biti član najviše dva tima, pri čemu ti timovi ne smiju biti u istoj kategoriji natjecanja.
(2) Natjecatelj ne može biti kapetan u dva tima.
(3) Dob natjecatelja u pojedinim kategorijama definirana je pravilima RoboCupJunior svjetskog ili europskog natjecanja, osim ako drugačije nije definirano lokalnom prilagodbom pravila.

Članak 11.

Mentori

Mentor je dužan:
• voditi tim vlastitim iskustvom i zajedničkim istraživanjem do novih spoznaja, brinuti se oizvorima novih informacija i znanja,
• poticati suradnju, prenošenje znanja i natjecateljski duh,
• naglašavati važnost stjecanja novih znanja,
• svoje znanje proširivati na sva STEM područja i prenositi ga na mlađe generacije.

Članak 12.

Kotizacija

Kotizacija za natjecanje uplaćuje se na sljedeći račun:
Hrvatsko društva za robotiku, Julija Knifera 4, Zagreb
OIB 68596604054
Zagrebačka banka
SWIFT: ZABAHR2X
IBAN:HR7723600001101559308

Članak 13.

Odabir timova za svjetsko i europsko RCJ natjecanje

(1) Nacionalni predstavnik Hrvatske koji je član svjetske RCJ organizacije obavlja izbor natjecatelja za svjetsko i europsko RCJ natjecanje u skladu s njihovim rezultatima na natjecanju RCJ Hrvatska, izbornim pripremama i praćenju rada natjecatelja u razdoblju između natjecanja i izbornih priprema.
(2) Najmanje šest, a najviše dvanaest natjecatelja po svakoj kategoriji iz najbolje plasiranih timova poziva se na izborne pripreme koje se organiziraju za pojedinu kategoriju za izbor natjecatelja za europsko i svjetsko RoboCup natjecanje.
(3) Natjecatelj može biti izabran kao član tima za svjetsko ili europsko RCJ natjecanje samo u onim kategorijama u kojima se natjecao na natjecanju RCJ Hrvatska.
(4) Natjecatelj koji je odabran u tim za svjetsko RCJ natjecanje ne može biti odabran u tim za europsko RCJ natjecanje.
(5) Praćenje rada natjecatelja organizirati će se putem rada na radionicama ili putem materijala koje natjecatelji dostavljaju nacionalnom predstavniku na njegov zahtjev.
(6) Samo oni natjecatelji koji su sudjelovali na natjecanju RCJ Hrvatska u tekućoj školskoj godini kandidiraju se za sudjelovanje na europskom i svjetskom RCJ natjecanju, neovisno o njihovom sudjelovanju na ostalim otvorenim međunarodnim natjecanjima.
(7) Izborne pripreme bit će organizirane jedan vikend u periodu siječanj- ožujak tekuće školske godine o čemu će natjecatelji biti unaprijed obaviješteni. Izborne pripreme provode se kroz rješavanje dodatnih zadataka.
(8) Mentor izabranog tima za svjetsko i europsko natjecanje je onaj mentor koji cijelo vrijeme sudjeluje u radu tima bez obzira na školu ili udrugu koju natjecatelj-član tima polazi. Mentora tima potvrđuje Nacionalni predstavnik RoboCupJunior Hrvatske.

Članak 14.

Izvori financijskih sredstava

Financijska sredstva za provedbu natjecanja RCJ Hrvatska osiguravaju:
• Hrvatski robotički savez u svom godišnjem planu,
• udruga Hrvatsko društvo za robotiku iz kotizacija, sponzorstva i donacija,
• škola ili udruga domaćin kroz sponzorska sredstva i donacije.

Članak 15.

Osiguravanje sredstava

Sredstva za sudjelovanje na svjetskom i europskom RCJ natjecanju samo dijelom osigurava Hrvatski robotički savez kroz svoj godišnji plan koji odobrava Hrvatska zajednica tehničke kulture, posredno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
Ostatak sredstava timovi osiguravaju kroz sponzorska i donacijska sredstva.

Ovaj Pravilnik se objavljuje na web stranicama te stupa na snagu danom objave.

U Zagrebu, 21.09.2019.

Predsjednik Hrvatskog društva za robotiku
mr.sc. Darko Pongrac

Hrvatska liga robotičara – Hrvatskog robotičkog saveza (HLR-HROBOS-a) u šk.god.2017./2018. Smjernice za organizaciju i provedbu natjecanja.

 

Na radni sastanak vezan uz temu Hrvatska liga robotičara – Hrvatskog robotičkog saveza (HLR-HRS) koji se održao 9.9.2019. sa početkom u 18:00 sati u prostorijama OŠ Mate Lovraka odazvalo se 11 zainteresiranih osoba, mail-om odgovorilo 8. Svi mentori , sudionici natjecanja u školskoj godini 2016./2017., i svi roditelji učenika koji polaze radionice obaviješteni su i pozvani na sastanak.

U organizacijski odbor HLR-HROBOS-a su izabrani:

 1. Jelka Hrnjić, ipred HDR-a i kao domaćin RoboCup-a u Zagrebu, zadužena za organizaciju natjecanja, kotizacije, dvoranu, vremenik, priznanja, diplome ..
 2. Ivica Kolarić, predsjednik Robofreak-a, nacionalni predstavnik Hrvatske u RoboCup organizaciji, zadužen za organizaciju natjecanja, pripremu materijala, predsjednik kategorije Rescue Line i Rescue Line Begineer …
 3. Željko Krnjajić, tajnik HROBOS-a, zadaci vezani uz natjecanje, prijave, web, donacije, računi ...
 4. Ana Sović Kržić, predsjednica HROBOS-a, potpis na dokumentima, Poziv , mediji ….
 5. Sandra Novosad, pomoć oko pokala, estetsko uređenje …
 6. Katija Barbić, predsjednica kategorije ON Stage
 7. Darko Pongrac, predsjednik HDR-a, predsjednik kategorije CoSpace
 8. Zoran Pribičević, predsjednik kategorije Recue Maze 
 9. Zoran Vukic, član UMR Split, predsjednik kategorije Soccer Weight i Soccer Open
 10. Alemka Pliestić, ravnateljica škole, organizacija djelatnika škole: domari, kuharice, spremačice, zainteresirani djelatnici za pomoć,  zbor, priredba, .... prijava događanja,  školski kurikulum …

 

Organizacijski odbor razmatrat će sve aktivnosti i sve žalbe vezane za sva natjecanja u toku godine  i sastati se po potrebi u toku šk.godine.

Hrvatska liga robotičara – Hrvatskog robotičkog saveza u škol.god. 2017./2018. odvijat će kao:

 • RoboCup Junior Zagreb 2017. na kojemu će se odabrati najbolje ekipe koje se već u siječnju prijavljuju za svjetsko natjecanje RoboCup Junior Montreal. Ove godine svjetsko natjecanje je ranije od uobičajnog tj. od 15.6.2018. RoboCup Zagreb planirali smo kao dvodnevno natjecanje, 18. i 19.11. ( subota i nedjelja). Natjecanje bi počelo u subotu, 18.11. u 10 sati i završilo u nedjelju do 14 sati.

  U subotu oko 18 sati organizirali bi dvosatni Robo party uz prijavu događanja.

  Ovo natjecanje  bi bilo svake godine u studenom i odabrali bi najbolje ekipe za sljedeće svjetsko natjecanje. Natjecanje RoboCup Zagreb 2017. odvijat će se u 8 kategorija i po pravilima održanog natjecanja u Japanu u srpnju 2017. Pravila se neće prevoditi jer se često mijenjaju, sadrže puno stručnih termina te bi prijevod mogao biti netočan. Naši natjecatelji na svim međunarodnim i Svjetskom natjecanju moraju se predstavljati na engleskom jeziku, sva dokumentacija koju šalju je na engleskom jeziku, te im pravila napisana na engleskom jeziku ne čine problem. 

  Plakat za natjecanje u Zagrebu izraditi će Filip Patčev , roditelj i član Udruge HDR, a objavu na web tajnik Saveza.

 • RoboStart Split 2018. koji bi se održao npr. u ožujku 2018. između županijskog i državnog natjecanja iz tehničke kulture. Ovo natjecanje osim postojećih imalo bi još dodatnih kategorija i bilo bi pripremno natjecanje za RoboCup  2018. 

 

Ekipa na našem natjecanju može imati max. 5 članova a može imati i samo jednog člana - kapetana. Bilo bi dobro da ekipe nemaju više od 3 člana te da svaki član ekipe aktivno sudjeljuje u radu.

Kategorije koje na natjecanju ne budu imale najmanje tri prijavljene ekipe neće imati mjerodavne rezultate za prijavu na svjetsko natjecanje i neće biti financijski podržane od Hrvatskog robotičkog saveza.

Natjecatelji koji se dva puta plasiraju na svjetsko natjecanje u jednoj kategoriji morati će mijenjati kategoriju što svima omogućuje napredovanje. Sudjelovanje na svjetskom natjecanju za natjecatelje brojati ćemo od ove 2017. godine. 

Dakle, natjecatelji koji su u ovoj godini sudjelovali na natjecanju u Japanu mogu još samo jednom izabrati istu kategoriju.

Kategorije su:

 1. Rescue Line  - odvija se po pravilima u 2017. ( http://rcj.robocup.org/rcj2017/rescue_line_2017.pdf )
  Ovo je najbrojnija kategorija i ima prednost kod financiranja.
 2. Rescue Beginer – kategorija prilagođena početnicima, a pobjednici nisu kandidati za svjetsko natjecanje. 
 3. Rescue Maze  - odvija se po pravilima u 2017. ( http://rcj.robocup.org/rcj2017/rescue_maze_2017.pdf )
 4. On Stage Primary– važno: od ove godine bodovati će se razgovor, plakat, tehnička demonstracija i nastup po pravilima svjetskog natjecanja u 2017. ( http://rcj.robocup.org/rcj2017/onstage_2017.pdf )
 5. On Stage Secondary - važno: od ove godine bodovati će se razgovor, plakat, tehnička demonstracija i nastup po pravilima svjetskog natjecanja u 2017. ( http://rcj.robocup.org/rcj2017/onstage_2017.pdf )
 6. Soccer  Light Weight – važno: nema više Primary i Secondary i odvija se po praivlima svjetskog natjecanja u 2017. ( http://rcj.robocup.org/rcj2017/soccer_2017.pdf )
 7. Soccer Open http://rcj.robocup.org/rcj2017/soccer_2017.pdf )
  Važno: natjecatelji se moraju potruditi da slože više ekipa tj. da u ova dva mjeseca dijele znanje kako bi se imali s kim natjecati 
 8. CoSpace Rescue  Primary http://rcj.robocup.org/rcj2017/rescue_cospace_2017.pdf )
 9. CoSpace Rescue Secondaryhttp://rcj.robocup.org/rcj2017/rescue_cospace_2017.pdf )

 

Za sve kategorije treba pripremiti staze za natjecanje i ako ove koje imamo nisu zadovoljavajuće treba se pobrinuti za nadopunu novim. Suci i pomagači na natjecanju biti će imati će se kao i mentori, a oni koji nisu iz mjesta održavanja natjecanja i plaćen smještaj.

Želimo da natjecanje bude međunarodno i pokušati ćemo međunarodnim ekipama platiti smještaj.

Na samom natjecanju natjecatelji će imati ručak, sok, čaj, slatkiš, sendvič  a za smještaj se trebaju pobrinuti sami.

Natjecatelji 1.7.2018. u kategoriji Primary ne smiju imati više od 14 godina, a u ostalim kategorijama 1.7.2018. ne  smiju imati više od 19 godina.

Sve ekipe prijavljene za svjetsko natjecanje RoboCup Montreal pokušati će naći sponzore ili donatore i prihvati će  uvjete sponzorskih i donatorskih ugovora. To znači da su ekipe obavezne na svojim plakatima imati ime sponzora, donatora, nositi majice ako ih imamo, prezentirati rad ako su pozvani, …

Kapetan prvoplasirane ekipe odabire drugog člana ekipe u dogovoru sa nacionalnim predstavnikom  koji se istaknuo svojim rezultatima, koji zna raditi sa istim sučeljem i razumije program koji kapetan ekipe koristi za svog robota. Ekipa može imati i više od dva člana uz dogovor kapetana i mentora ekipe sa organizacijskim odborom o načinu financiranja kotizacije i ostalih troškova svjetskog natjecanja za tog člana/članove.

Kotizaciju za sve ekipe koje Nacionalni predstavnik prijavi na Svjetsko natjecanje uplaćuje Hrvatski robotički savez. 

Financiranje svjetskog  natjecanja u Kanadi– Nagoya 2017. ovisit će o ukupno odobrenim sredstvima za projekte Saveza u 2017. godini i eventualnim donacijama.

Prednost pri financiranju od strane Saveza imaju kapetani ekipa i/ili mentori, ako se drugačije unutar ekipe ne dogovore.

Najbolje ekipe prijaviti ćemo i za međunarodna natjecanja u Austriji i Slovačkoj koja su npr. u travnju 2018.,  zatim u Italiju i Sloveniju koja su npr. u svibnju 2018. Međunarodna natjecanja jako su kvalitetna i dobra za ekipe koje  žele usporediti svoje znanje sa znanjem natjecatelja istog uzrasta i omogućuje napredovanje.

Iznesen je prijedlog da se ekipe što više predstavljaju u sredini u kojoj djeluju. Svakako, u tom slučaju treba obavijestiti  i medije. 

Hrvatski robotički savez će u prijedlogu aktivnosti za 2018. godinu tražiti više sredstava za svjetsko i međunarodna natjecanja što podrazumijeva i više domaćih aktivnosti.

Izglasana je kotizacija za natjecanje RoboCup Zagreb 2017. i ona iznosi:

150 kn po ekipi + 150 kuna po svakom natjecatelju ako se uplati do 31.10.2017. Kotizacija je povećana jer natjecanje traje dva dana i troškovi  su veći.

Učenici koji se natječu u više kategorija više puta plaćaju kotizaciju, jer je kotizacija trošak organizacije natjecanja.

(Dakle, ekipa od jednog člana plaća kotizaciju od 300,00 kuna, ekipa od dva člana 450 kuna, …)

Prijave su otvorene do 11.11.2017. ali zbog poteškoća u organizaciji kod kasne prijave ( poslije 1.11.2017.) kotizacija je 200 kn po ekipi + 200 kuna po svakom natjecatelju.

 

Ekipe same brinu o smještaju i prijevozu na natjecanje osim ako ne budu drugačije obaviještene od strane organizatora.

Kotizacija se uplaćuje na račun:

Hrvatsko društva za robotiku, Julija Knifera 4 Zagreb

OIB 68596604054

Zagrebačka banka, SWIFT: ZABAHR2X

IBAN:HR7723600001101559308

 

Svaka prijava bit će automatski ažurirana i vidljiva na web-stranici Saveza.

Iznesen je prijedlog da se ekipe što više predstavljaju u sredini u kojoj djeluju. Svakako, u tom slučaju treba obavijestiti  i medije.

 

U Zagrebu, 9.9.2017.

Zapisničar na radnom sastanku:

Jelka Hrnjić, prof.

 

 

 

 

 

 

OPISNI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

OPISNI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

 

PLAN RADA ZA 2016. GODINU

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.