HRVATSKI ROBOTIČKI SAVEZ

English

RSS

Borko Boranić, prof

Rođen je u Zagrebu 18. svibnja 1936. Osnovnu školu, gimnaziju i Višu pedagošku školu (matematika i fizika) završio je u Zagrebu, a uz rad Pedagoški fakultet (matematika) u Rijeci.
Od 1963.  do 1972. godine radio je u osnovnoj školi "Kata Dumbović" (sada "Julije Klović") u Zagrebu kao nastavnik fizike i tehničkog odgoja. Od 1972. do 1985. radio je u Zavodu za školstvo Republike Hrvatske kao savjetnik za fiziku i tehnički odgoj, od 1985. do 1994. u istom Zavodu kao savjetnik za tehnički odgoj i informatiku, a od 1994. do odlaska u mirovinu radio je u Upravi za šport i tehničku kulturu Ministarstva prosvjete i športa u svojstvu načelnika Odjela tehničke kulture. Više od dvadeset godina bio je predsjednik Republičkog odbora za fiziku Pokreta Znanost mladima i sastavljač zadataka za kvalifikacijska i republičko (državno) natjecanje mladih fizičara, učenika osnovnih škola. Približno jednako dugo bio je predsjednik Republičkog odbora Klubova mladih tehničara. Autor je koncepcije i propozicija smotri i natjecanja mladih tehničara Republike Hrvatske i sastavljač zadataka za natjecanja mladih tehničara.
Suosnivač je i aktivan član više strukovnih udruga, kao što su na primjer: Hrvatsko društvo za robotiku, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture, Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja. Član je izdavačkog savjeta Hrvatske zajednice tehničke kulture.
Sudjelovao je s izlaganjima na više stručnih skupova kao na primjer: PKZ - savjetovanje o izražajnosti u nastavi; JUREMA - sekcija za nastavu; II. Jugoslavenska konferencija o politici modernizacije obrazovne tehnologije; više savjetovanja o programu rada klubova mladih tehničara; savjetovanje o koncepciji informatičkog obrazovanja u srednjim školama; izvannastavne i izvanškolske tehničke aktivnosti. Bio je organizator i voditelj više seminara i savjetovanja za nastavnike fizike, tehničkog odgoja i informatike.
Proveo je više istraživanja vezanih uz nastavu fizike, tehničkog odgoja i informatike ili u njima sudjelovao. Na primjer: primjena metode teksta u nastavi fizike, primjena metode laboratorijskih radova u nastavi fizike, primjena  grupnih radova u nastavi fizike i tehničkog odgoja, valorizacija Plana i programa osnovnog obrazovanja - tehnički odgoj, primjena kompjutora u prirodoslovno-matematičkom odgojno obrazovnom području.
Autor je više udžbenika tehničkog odgoja i tehničke kulture za učenike osnovne škole i priručnika za nastavnike tehničkog odgoja. Suautor je nekoliko zbirki zadataka iz fizike za učenike osnovne škole. Autor je više od četrdeset televizijskih emisija iz fizike i tehničkog odgoja. Konstruirao je više učila iz fizike i tehničkog odgoja, te komplet modela za nastavu robotike u osnovnoj školi. Objavio je tridesetak članaka u stručnim i pedagoškim časopisima, recenzirao više od dvadeset djela iz tehničkog odgoja i informatike.
Naročito se zalagao za unapređivanje rada s darovitim učenicima, uvođenje kompjutora u škole, uvođenje suvremenih sadržaja u nastavu predmeta tehnička kultura (robotika) i izbornog programa robotike za učenike osnovnih škola.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, Ordena rada sa srebrnim vijencem za zasluge na unapređenju odgoja i obrazovanja (1977. g.) i Državne nagrade tehničke kulture «Faust Vrančić» za životno djelo (2001. g).

Model dizala 1 (lifta)
Model dizala 1 ...
Detail Download
Izlazno sučelje s relejima
Izlazno sučelje...
Detail Download
Kružna ploča - encoder
Kružna ploča - ...
Detail Download
Anemometar
Anemometar
Detail Download
Ventilator
Ventilator
Detail Download
Ventilator & Anemometar
Ventilator & An...
Detail Download
Robotska ruka Francika
Robotska ruka F...
Detail Download
Robotska ruka Katica
Robotska ruka K...
Detail Download
Robot Pepek
Robot Pepek
Detail Download
Robot GRGA
Robot GRGA
Detail Download
Robot MRGA
Robot MRGA
Detail Download
Robot Pinki
Robot Pinki
Detail Download
Robot Moljo
Robot Moljo
Detail Download
Robot ABC 1
Robot ABC 1
Detail Download
Robot ABC 2
Robot ABC 2
Detail Download
Robot HRGA
Robot HRGA
Detail Download
Robot HRGA
Robot HRGA
Detail Download
prof. Boranić s učenicima
prof. Boranić s...
Detail Download
Retrospektiva Boranić
Retrospektiva B...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery

HROBOS

Hrvatski robotički savez (HROBOS)
Dalmatinska 12, 10000 Zagreb, Croatia
IBAN: HR6723600001102334324
OIB: 35414990068
Tel: 01 4847 556
Mob: 098 95 73 225
Email:hroboszg@gmail.com

Predsjednik:
dr.sc. Ana Sović Kržić

Tajnik:
Željko Krnjajić
Web:
Željko Krnjajić

HZTK-logo

Stranice HRS koriste kolaćiće za upravljanje autentifikacijom,navigacijom, i ostalim funkcijama. Korištenjem ovih stranica, prihvaćate kolačiće koje stranica pohranjuje na vaše računalo.

Vidi policu privatnosti stranice

Dokumenti EU direktive o e-Privatnosti

Odbili ste kolačiće. Odluku možete promijeniti.

Dopustili ste da kolačići budu pohranjeni na vaše računalo. Ovu odluku možete promijeniti.